Stichting Het Werk(t) biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschutte werkplek

Een leerzame plek

Stichting Het Werk(t) stelt zich ten doel om (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek aan te bieden voor activering en ontwikkeling om hen hiermee een nieuw perspectief te bieden en zo bij te dragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving. De focus van de begeleiding ligt daarbij op het bevorderen van maatschappelijke participatie en op vergroting van de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Het doel is om de verbinding te maken tussen de wensen en mogelijkheden van de deelnemers en de eisen en verwachtingen die de maatschappij aan hen stelt. Dit gebeurt door een op maat gesneden programma waarin we groepsactiviteiten en individuele ondersteuning combineren.

In het algemeen gaat het om herstel ondersteunende begeleiding door middel van een leerwerktraject gericht op persoonlijke ontwikkeling. Door onze gerichte begeleiding worden verschillende stappen gemaakt op de participatieladder. De stadia lopen met het aangaan van sociale contacten tot betaald werk.

Doelgroepomschrijving

De doelgroep waar wij ons vooral op richten zijn (jong) volwassenen die qua mogelijkheden zich begeven tussen participatieverplichtingen en zorgbehoeften.
Het gaat om (jong) volwassenen die activerende begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding valt in het grijze gebied tussen zorg en re-integratie. De (jong) volwassenen om wie het gaat zijn vaak slechts beperkt belastbaar. Een regulier traject is niet haalbaar, een zorgtraject via de WMO is (nog) niet passend. Activering is wel nodig. De kans bestaat dat deze (jong) volwassenen zonder hulp wegzakken in isolement en marginaliseren. Om dit te voorkomen is laagdrempelige inzet van dagbesteding en activerende begeleiding op maat van groot belang. De (jong) volwassenen waarover we spreken, hebben problematiek op meerdere levensgebieden, hebben vaak een zeer gebrekkig steunsysteem, hebben geen dagbesteding en hebben moeite hun eigen leven te organiseren en stappen voorwaarts te maken. In sommige gevallen is er sprake van behandeling, in andere gevallen is er nog geen behandeling omdat de cliënt daar niet of nog niet voor open staat.

Vaak is er wantrouwen naar zorgverleners: vertrouwen moet gewonnen worden. Laagdrempeligheid is daarbij van belang. Voor deze (jong) volwassenen is activerende begeleiding nodig. Een regulier traject naar scholing of werk is nog te hoog gegrepen, maar het is wel mogelijk en goed om de (jong) volwassene te activeren. Die activering komt vanuit onze persoonsgerichte begeleiding waarmee we met de (jong) volwassene flinke stappen kunnen maken. Onze leerwerkplek is overigens ook zeker geschikt voor oudere deelnemers. We hebben de ervaring dat zij naast de jongeren voor een goed evenwicht zorgen.

Methodiek

Wij hanteren een hands-on methodiek. Deze methode kenmerkt zich door; actief, praktisch, pragmatisch en effectief. En met gebruik van handen! Wij willen via onze werkprojecten de deelnemers activeren om zo verandering tot stand te brengen. De cliënten kunnen werkhoudingsvaardigheden en technische vaardigheden opdoen. Door deze basisvaardigheden in de praktijk te trainen ervaren de deelnemers over welke talenten zij beschikken. We betrekken hen zoveel mogelijk bij alle werkzaamheden en stimuleren hun inbreng. Hiermee werken we gericht aan ontwikkeling van sociale gedrag en contacten.


Weekend- en vakantieopvang

In de bossen van de Veluwe hebben wij een gezellig huis, waar we weekend- en vakantieopvang bieden. Tijdens zo'n weekend of week bieden wij een gevarieerd programma aan. Op de Jutberg zijn tal van activiteiten te doen zoals: zwemmen in het (overdekte) zwembad, spelen in de speeltuinen, mountainbiken over de Veluwezoom of gewoon lekker chillen in en om het huis.

Maatschappelijke baten

De maatschappelijke baten voortvloeiende uit onze activiteiten zijn:
- Het terugdringen van mogelijke overlast (in de wijk)
- Jongeren een beter toekomstperspectief bieden
- Jongeren minder afhankelijk maken van zorg en uitkering
- Jongeren vanuit het wederkerigheidsprincipe iets terug laten doen voor de samenleving bijv. in de vorm van vrijwilligerswerk
- Jongeren een zinvolle daginvulling bieden
- Preventie op het gebied van alcohol, drugs, gokken en schulden


Sfeervolle werkomgeving

Onze stichting heeft een werkcultuur, waar we in een ontspannen en gemoedelijke sfeer onze opdrachten uitvoeren. Dit bereiken we door samen te overleggen en actief naar elkaar te luisteren. We lunchen elke dag gezamenlijk. Een moment waarin we het juist niet specifiek over werk hebben. In onze pauze is een partijtje tafeltennis, een van onze ontspanningsmogelijkheden.

Diversiteit projecten

Geen dag is hetzelfde. Naast de particuliere opdrachten krijgen we ook veel opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Een terras van een horecagelegenheid aankleden met zelfgemaakte meubelen of het maken van bureaus voor een makelaar. Naast deze opdrachten begeleiden wij deelnemers met het opstarten van eigen projecten, waar zij op den duur zelfstandig hun inkomen uit kunnen halen. Door ons grote netwerk bieden wij deelnemers de kans om "stage" te lopen bij een regulier bedrijf. Hier kunnen zij verder werkervaring op doen.